TOP

일반교육과정

 • 일반교육과정
  모집마감나도 웹툰작가, 디지털 드로잉
  교육기간
  2023-07-06 ~ 2023-07-27
  교육요일
  교육시간
  09:30 ~ 11:30
  모집인원
  20명
  수강료
  80,000원
교육내용

7716b63b38fe1cfbae6265f19eef8bd1_1684802023_3348.jpg
 

 

9bb1f566cf8e17ab71c73321c023b580_1684976444_2375.jpg
 


9bb1f566cf8e17ab71c73321c023b580_1684976500_7982.jpg
 본 교육에 사용하는 어플은 "이비스 페인팅"입니다.

 스마트폰 전용 펜슬로 핸드폰으로도 그리실 수 있습니다. 

5ec5c8bb4ed3f4050da7a66775504a9b_1684731252_7211.png
5ec5c8bb4ed3f4050da7a66775504a9b_1684731253_0123.png
5ec5c8bb4ed3f4050da7a66775504a9b_1684731253_3257.png
5ec5c8bb4ed3f4050da7a66775504a9b_1684731253_6429.png
5ec5c8bb4ed3f4050da7a66775504a9b_1684731253_9726.png

 

Copyright © 수원여성인력개발센터. All Rights Reserved.