TOP

국민내일배움카드

 • 모집마감[국민내일배움카드] 직업상담사 2급 자격증 실기(2023년 2차) 대비
  교육기간
  2023-06-19 ~ 2023-07-14
  교육요일
  월수금(10:00-17:00)
  교육시간
  10:00 ~ 17:00
  모집인원
  20명
  수강료
  209,310원
교육내용

0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815957_8645.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815958_14.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815958_3613.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815958_5593.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677816034_1303.png

0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677816042_2657.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677816042_4034.png


0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677816042_527.png

 

교육대상

0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815973_5182.png
 

제출서류

0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677815993_6129.png
 

강사소개

0c24484c6bc1ac1879c0d3a16004d510_1677816004_2644.png
 

Copyright © 수원여성인력개발센터. All Rights Reserved.